Package

คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับทุกแพคเก็จที่คุณจะได้รับ บริการออกแบบเว็บไซต์ตามความต้องการของคุณ ฟรี! ชื่อเว็บไซต์ 1 ปี (.com/.net), ฟรี! เว็บเซิร์ฟเวอร์ 1 ปี, ฟรี! อีเมล (email@domain.com), SSL certification, ออกแบบรองรับทุกอุปกรณ์ Responsive design, ภาพเคลื่อนไหว สไลด์ แกลอรี่ภาพ, เชื่อมต่อ Social network, เชื่อมต่อ Google map, ระบบสำรองข้อมูล
Basic
เว็บไซต์สำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองที่เน้นการแสดงข้อมูลเป็นหลัก จำกัดหน้าเว็บไซต์ไม่เกิน 15 หน้า เหมาะสำหรับ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ส่วนตัว บริการอัพเดทข้อมูลฟรี 4 ครั้ง/ปี
Business
เว็บไซต์สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข อัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา พร้อมระบบจัดการเว็บไซต์ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บได้ด้วยตนเอง ระบบจัดการข่าวสาร (Blog) ระบบผู้ใช้งาน (Multi user) เหมาะสำหรับ ธุรกิจต่างๆ หน่วยงาน องค์การ กลุ่ม คลับ ธุรกิจSME ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ เป็นต้น
E-Commerce
เว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์การซื้อ ขาย จอง ที่มาพร้อมระบบ E-commerce ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท และระบบจัดการเว็บไซต์ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บได้ด้วยตนเอง ระบบจัดการข่าวสาร (Blog) ระบบผู้ใช้งาน (Multi user) เหมาะกับ ร้านค้าออนไลน์, โรงแรม รีสอร์ท, เว็บไซต์ซื้อขายบ้าน คอนโด , ธุรกิจท่องเที่ยว
Web Application
เว็บแอปพลิเคชั่น เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบ,วิเคราะห์และพัฒนาตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ทำงานเฉพาะด้านที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการระบบที่แตกต่าง ระบบพิเศษของคุณเองโดยเพาะ